Wide 1590 spain 2016 volunteer chatting

Alumni

Kommer du ihåg pirrigheten när du träffade din familj första gången?

Vi vill skapa ett aluminnätverk inom YFU för er som har känt den här känslan, som har upptäckt världen och som delat en interkulturell upplevelse.

Interkulturellt utbyte bidrar till att öka ungas globala förståelse genom att de lär sig att uppskatta andra kulturer och seder, vilket i sin tur ger ökad tolerans, minskat våld och bidrar till att eliminera stereotyper. YFU är och har alltid varit en ideell organisation, där vi som deltagit i programmen har ett gemensamt intresse för kulturer och upplevelser. Vilket fantastiskt nätverk vi är! 

YFUs Alumninätverk

Vi ser framför oss ett nätverk av YFUare som leder till intressanta möten, utbyte av kunskaper, tjänster och minnen. Vi ser också framför oss att vi ordnar tillfällen för YFUare att träffas, ibland med någon som talar kring intressanta ämnen, ibland bara för att ta en drink. Vi vet att YFU har mer än 9,000 alumner i Sverige, vi tror att det finns ett stort värde inom ett sådant nätverk, för YFU men framför allt för oss som individer. 

Möt våra Alumner